Omhoog
Aanmelden
Primair onderwijs

Hertog van Gelre‘Samen met u zullen wij ons best doen uw kind een veilige  en uitdagende leeromgeving te bieden.’

De Hertog van Gelre is een katholieke basisschool in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. We zijn een middelgrote basisschool die op 1 november 1970 werd opgericht.  De Hertog van Gelre is een basisschool waar alles aanwezig is om goed onderwijs te geven aan de kinderen en waar we, naast een heel enthousiast team, te maken hebben met zeer betrokken en actieve ouders.  Wij beschikken over 17 lokalen, een speellokaal en een prachtige sporthal. Er zijn vier ruimtes beschikbaar voor buitenschoolse opvang.

Op onze school hechten we veel waarde aan een goede sfeer. Daarom gaan we respectvol met elkaar om, waarbij we discipline verwachten van de leerlingen in de omgang met anderen.

We werken en leren in een open sfeer tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Tijdens onze lessen willen we kinderen de kracht van het eigen kunnen laten ervaren en hen stimuleren om op het juiste moment eigen verantwoordelijkheid te nemen. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor verschillen tussen mensen en dat ze leren dat situaties te veranderen zijn.

Adres

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn
T: 055 - 366 52 98
E: directie@hertogvgelre.nl

Directie

Locatiedirecteur 
Niels Tiemessen

Clusterdirecteur
Diederik Schakelaar