Omhoog
Aanmelden
Primair onderwijs

De Zonnewende‘Op de Zonnewende krijgen kinderen Engels vanaf groep 1. Ook dit wordt aangeboden volgens de principes van het Daltononderwijs.’

De Zonnewende is een katholieke Dalton-basisschool met twee locaties in Apeldoorn-Oost: locatie Keerkring (Osseveld) en locatie Ravelijn (Woudhuis). De locaties zijn gehuisvest in twee nieuwe schoolgebouwen, die geheel zijn aangepast aan de eisen die het Daltononderwijs stelt.

De drie Daltonprincipes: vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken vormen hierbij het uitgangspunt van De Zonnewende. In een opgedragen taak krijgen kinderen de vrijheid zelf bijvoorbeeld te kiezen in welke volgorde ze werken, welke hulpbronnen ze gebruiken en of ze een taak samen of alleen uitvoeren. Op deze manier leren kinderen zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen voor de keuze die ze maken. De leerkracht helpt kinderen op weg naar zelfstandigheid. Op de Zonnewende is aandacht voor de ontwikkeling van het kind en voor specifieke leermoeilijkheden.

Alle kinderen op de Zonnewende krijgen les in het vak Engels. De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met name in het hoger onderwijs en in het bedrijfsleven is Engels steeds vaker de voertaal. Om kinderen hierop optimaal voor te bereiden krijgen zij Engels vanaf groep 1.

Adres

Locatie Keerkring
Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn
T: 055-360 19 67
E: directie@kbsdezonnewende.nl 

 

Locatie Ravelijn
Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn
T: 055-505 88 00
E: directie@kbsdezonnwende.nl

Directie

Locatiedirecteur - Keerkring
Monique ter Steege

Locatiedirecteur - Ravelijn
Lieselotte Steenbergen

Clusterdirecteur
Gert Visser