Omhoog
Aanmelden
Primair onderwijs

SBO De Vorm‘Een belangrijk verschil tussen andere basisscholen en SBO De Vorm is de bijzondere aandacht voor het pedagogisch klimaat.’

SBO De Vorm is een katholieke basisschool voor speciaal onderwijs in de wijk De Maten in Apeldoorn. Speciaal onderwijs betekent onderwijs voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen. Wij werken aan het verzorgen van Passend Onderwijs, dat wil zeggen, tegemoetkomen aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Veel kinderen die bij ons op school komen hebben een moeilijke periode op de basisschool achter de rug. Vaak is het met plezier naar school gaan in die tijd verdwenen. Op verschillende manieren streven wij ernaar om dat plezier in school weer terug te geven. We werken aan een goede relatie tussen de leerkracht en leerling en de leerlingen onderling. De leerkracht toont belangstelling voor het kind, neemt de tijd en laat merken dat het kind de moeite waard is. We proberen het kind succeservaringen te geven en te laten opdoen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat hij/zij al kan.

Een belangrijk verschil tussen andere basisscholen en SBO De Vorm is de bijzondere aandacht voor het pedagogisch klimaat. Bij ons op school creëren we een sfeer waarin kinderen, met hun specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, zich veilig, gerespecteerd en vertrouwd voelen. Dit alles om te zorgen dat ze zich zo goed mogelijk  kunnen ontwikkelen.​

www.sbodevorm.nl 

Adres

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn
T: 055 – 533 54 72
E: directie@sbodevorm.nl 

 

Directie

Locatiedirecteur 
Onno Bevers

Clusterdirecteur 
Diederik Schakelaar