Omhoog
Aanmelden
Primair onderwijs

De Poort​‘We willen dat kinderen zich bij ons op school geborgen en veilig voelen. Dat kan, omdat we elkaar allemaal kennen en omdat we een duidelijke structuur bieden.’

De Poort is een kleine katholieke basisschool in het dorp Loenen. Het prachtige schoolgebouw dateert uit 1925, maar is helemaal aangepast aan de huidige eisen waaraan een school moet voldoen. De school heeft een warme en eigentijdse sfeer en veel ruimte binnen de  school waar alle kinderen een goede plek hebben om te werken en te spelen. We helpen kinderen het beste uit zichzelf te halen. We dagen ze uit op hun niveau en laten hun zelfvertrouwen groeien. Gaat het even niet zo goed? Dan staan we klaar om te luisteren en te helpen. 

Op de Poort kijken we kritisch naar ons onderwijs. We vragen ons regelmatig af of het voldoet aan de verwachtingen van ouders en kinderen en of ons onderwijs goed aansluit op het vervolgonderwijs. In kleine klassen krijgen leerlingen stof aangeboden waarin ze voldoende uitdaging vinden en die hen zal doen groeien. Door het werken in combinatiegroepen leren kinderen samen te werken, van elkaar te leren en oog te hebben voor elkaar.

Alle kinderen, dus ook de kinderen in groep 1, krijgen bij ons les in de Engelse taal. Het Engels speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en daar willen we kinderen op voorbereiden door ze al vroeg de taal te leren. In de onderbouw gaat dat vooral spelenderwijs. Met liedjes, verhaaltjes en korte dialogen maken kinderen kennis met deze vreemde taal.  Uiteindelijk  kunnen alle kinderen bij ons het Anglia examen afleggen. 

www.kbsdepoort.nl

​Adres

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen
T: (055) 505 14 89
E: directie@kbsdepoort.nl

​Directie

Locatiedirecteur
Richard Kwak

Clusterdirecteur
Diederik Schakelaar