Omhoog
Aanmelden
Organisatie

Missie en visie

De missie en visie van de Veluwse Onderwijsgroep zijn bepalend voor het handelen van de scholen en de organisatie als geheel. Scholen kunnen zich binnen deze kaders op specifieke punten onderscheiden en profileren.  

Missie

De Veluwse Onderwijsgroep wil alle kinderen in Apeldoorn en omgeving eigentijds en vooruitstrevend onderwijs bieden voor een succesvolle toekomst, geïnspireerd door christelijke waarden en normen.

                                    Wij geloven in ontwikkeling!

Visie

Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij en naar vermogen bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Wij doen dit door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden op persoonlijke groei.