Omhoog
Aanmelden
Bestuur

College van bestuur

De scholen/vestigingen van het primair en voortgezet onderwijs staan onder leiding van het college van bestuur. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering als de onderwijskundige koers van de Veluwse Onderwijsgroep op strategisch niveau.  

De voorzitter van het college van bestuur is dhr. drs. Wim Hoetmer:

"Wij geloven dat ieder mens van waarde is.
Met ons onderwijs willen we leerlingen stimuleren hun persoonlijke waarde te ontdekken. Hun ambities te ontwikkelen en hun talenten in te zetten voor anderen. Op die manier geven we waarde door: aan elkaar, onze leerlingen en de maatschappij. 
 
In een snel veranderende wereld is het onze taak ervoor te zorgen dat leerlingen zich zo ontwikkelen, dat ze daarmee om kunnen gaan.
 
Het is daarbij van groot belang dat wij kritisch naar onszelf en ons onderwijs kijken, zodat we blijven aansluiten bij de samenleving en bij de belevingswereld van onze leerlingen."


Publicaties

 
​​