Omhoog
Aanmelden
Bestuur

Centraal Management Team

Het Centraal Management Team (CMT) staat onder leiding van het college van bestuur, Dhr. drs. Wim Hoetmer. Het CMT bestaat uit de algemeen directeur voortgezet onderwijs, de algemeen directeur primair onderwijs en de directeur bedrijfsvoering.

Tjeerd (portret)1.jpgGeen dynamischer veld dan het onderwijsveld. Er wordt veel van ons verwacht en we hebben veel kwaliteiten in huis om dit waar te maken. We houden daarbij goed voor ogen wat ons bindt en sterker maakt. Dit alles met een helder doel: het organiseren van goed onderwijs voor onze leerlingen.’
dhr. Tjeerd Biesterbosch
algemeen directeur voortgezet onderwijs

Tjerk-IVH-0492-20140623.jpg Ons onderwijs wordt beter door van elkaar te leren en kennis van buiten naar binnen te halen. Er zijn leerplatforms actief waar leerkrachten en intern begeleiders  samenkomen en zich verdiepen in een onderwerp, zoals hoogbegaafdheid en het jonge kind. Minimaal twee keer per jaar sluiten collega’s van het leerplatform aan bij het cluster MT om mee te praten over hun expertisegebied.’​

dhr. Tjerk Deuzeman
algemeen directeur primair onderwijs

Dianne Dondertman.jpg'Een enorme kracht van het servicebureau is dat alle facetten rondom het ondersteunen van bestuur, leiding en bedrijfsvoering vanuit  één ‘paraplu’ werken. Hierdoor kunnen we zorgen dat beleidsterreinen en vakgebieden vroegtijdig op elkaar worden afgestemd en vraagstukken vanuit integraliteit en samenhang worden opgepakt. Tijdige inzet van expertise en goede samenwerking met de scholen draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige ondersteuning.' 
mevr. Dianne Dondertma​n
directeur bedrijfsvoering